Poliester Grupa Poliester Cevi Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Poliester Komponente d.o.o.
Pribojske čete br. 44
31330 Priboj, Srbija

Direktor: Martinjak Marko
tel/fax: +381 33 2445132
e-mail: martinjak.m@poliester.rs

Služba prodaje za srpsko tržište:
referent: Hajdarević Mersudin

telefon: +381 33 2445339
e-mail: hajdarevic.m@poliester.rs

Služba ino-prodaje:
referent: Cvijović Jelena

telefon: +381 33 2445283
e-mail: cvijovic.j@poliester.rs

Služba nabavke:
referent nabavke: Bakal Sanja

telefon: +381 33 2445291
fax: +381 33 2445290
e-mail: bakal.s@poliester.rs

Služba razvoja i tehničke pripreme:
dizajner: Kašić Samir

telefon: +381 33 2445449
e-mail: kasic.s@poliester.rs

Tehnolog: Šaponjić Gordana
telefon: +381 33 2445449
e-mail: saponjic.g@poliester.rs

Služba računovodstva i finansija: Hurem Anes
telefon: +381 33 2445346
e-mail: hurem.a@poliester.rs