Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt

Misija – zašto postojimo?

Misija kompanije Poliester Cevi d.o.o. Priboj je da bude uspešna i stabilna proizvodna kompanija, čije dugogodišnje znanje i iskustvo kao i kompetentan kadar, nude bogat asortiman poliesterskih proizvoda i usluga bezkompromisnog kvaliteta, najrazličitijih primena sa fokusom na globalno tržište, a u cilju potpunog zadovoljenja zahteva i očekivanja kupaca.

Vizija – šta želimo?

Naša vizija je konstantno postavljanje viših ciljeva i standarda, razvoj i osvajanje novih poliesterskih proizvoda, novih tehnologija i tržišta, ali ne samo uvodjenje novih dostignuća i trendova, već predviđanje i inoviranje. Želimo biti kompanija koja posluje u duhu vremena koje dolazi.

Cilj

Ciljevi nas motivišu i pokreću. Ciljevi su sredstva kontrole efikasnosti našeg rada. Cilj nam je ispunjenje očekivanja svih svojih subjekata: kupaca, zaposlenih, poslovnih partnera, vlasnika, društva u celini.