Poliester Grupa Poliester Komponente Srpski English
O nama Proizvodi Tehnologije Reference Kvalitet Kontakt


- Sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2008

- Poliesterske cevi za odvodnju i kanalizaciju (Institut IGH d.o.o., Hrvatska)

- Poliesterske cevi za odvodnju i kanalizaciju (Zavod ZAG, Slovenija)

- Reviziona okna - šahte (Zavod ZAG, Slovenija)

- Poliesterske cevi za vodu za piće (HZJZ, Hrvatska)